Influensan som aldrig går över

246 svar

Hur insjuknade du i ME/CFS?

245 av 246 människor besvarade denna fråga

1
Gradvis (vet ej direkt orsak, kan vara en blandning)
52% / 128 svar
2
Virusinfektion
29% / 73 svar
3
Bakterieinfektion
8% / 20 svar
4
Olycka eller traumatisk stress
5% / 13 svar
5
Vaccin
4% / 11 svar

Har du, vad du vet, blivit fästingbiten innan insjuknande?

245 av 246 människor besvarade denna fråga

1
Nej, inte vad jag vet
45% / 112 svar
2
Ja, 2 gånger eller fler
36% / 89 svar
3
Ja, en gång
18% / 44 svar

Har du en ytterligare diagnos än ME/CFS?

246 av 246 människor besvarade denna fråga

1
Ja, men alla finns inte uppräknade här
36% / 89 svar
2
Ja, Fibromyalgi
26% / 65 svar
3
Nej
17% / 42 svar
4
Ja, IBS
12% / 31 svar
5
Ja, Hypotyreos
7% / 19 svar

Har någon i direkt släktled (dina föräldrar, syskon eller barn) en autoimmun sjukdom?

245 av 246 människor besvarade denna fråga

1
Nej
59% / 146 svar
2
Ja
40% / 99 svar

Har någon i indirekt släktled (far/morföräldrar, kusin mm) en autoimmun sjukdom?

244 av 246 människor besvarade denna fråga

1
Ja
51% / 126 svar
2
Nej
48% / 118 svar

Har du testat mörkfältsmikroskopi?

246 av 246 människor besvarade denna fråga

1
Nej
75% / 186 svar
2
Ja, man kunde se spiroketer och så kallad cystform
8% / 20 svar
3
Ja, men inga avvikelser kunde ses
4% / 12 svar
4
Ja, man kunde se spiroketer
2% / 6 svar
5
Ja, man kunde se spiroketer, cystform och även andra fynd
0% / 0 svar

Har du skickat prov utomlands?

245 av 246 människor besvarade denna fråga

1
Nej
86% / 211 svar
2
Ja, jag hade Borrelia och minst en annan infektion
7% / 19 svar
3
Ja, jag hade Borrelia
2% / 7 svar
4
Ja, hade inte Borrelia men minst en annan infektion
2% / 6 svar
5
Ja, men hade negativt på allt
0% / 2 svar

Hur många procent jobbar du idag?

245 av 246 människor besvarade denna fråga

1
0
81% / 200 svar
2
25%
6% / 17 svar
3
50%
6% / 16 svar
4
100%
2% / 7 svar
5
75%
2% / 5 svar

Är du utförsäkrad? Dvs får ingen ersättning av Försäkringskassan.

242 av 246 människor besvarade denna fråga

1
Nej
84% / 205 svar
2
Ja
15% / 37 svar

Har du fått beviljad sjukersättning (fd sjukpension)?

243 av 246 människor besvarade denna fråga

1
Nej
58% / 141 svar
2
Ja
42% / 102 svar

Har du fått ersättning från försäkringsbolag med anledning av ditt insjuknande?

246 av 246 människor besvarade denna fråga

1
Nej
81% / 201 svar
2
Ja
18% / 45 svar

Hur är bemötandet från din husläkare/motsvarande inom primärvården?

246 av 246 människor besvarade denna fråga

1
Varken bra eller dåligt
26% / 64 svar
2
Dåligt
21% / 53 svar
3
Bra
19% / 48 svar
4
Mycket dåligt
19% / 48 svar
5
Mycket bra
13% / 33 svar

Hur är kunskapsnivån om ME/CFS hos din husläkare/motsvarande inom primärvården?

244 av 246 människor besvarade denna fråga

1
Dåligt
35% / 87 svar
2
Mycket dåligt
29% / 73 svar
3
Varken bra eller dåligt
19% / 47 svar
4
Bra
12% / 30 svar
5
Mycket bra
2% / 7 svar

Hur är bemötandet hos Försäkringskassan?

244 av 246 människor besvarade denna fråga

1
Varken bra eller dåligt
38% / 95 svar
2
Bra
23% / 57 svar
3
Dåligt
18% / 45 svar
4
Mycket dåligt
16% / 40 svar
5
Mycket bra
2% / 7 svar

Har du hemtjänst/liknande?

246 av 246 människor besvarade denna fråga

1
Nej
85% / 210 svar
2
Ja
14% / 36 svar

Har du färdtjänst?

246 av 246 människor besvarade denna fråga

1
Nej
90% / 222 svar
2
Ja
9% / 24 svar

Har du handikappersättning?

246 av 246 människor besvarade denna fråga

1
Nej
94% / 232 svar
2
Ja
5% / 14 svar

Har du permobil (trehjulig "elmoped")?

245 av 246 människor besvarade denna fråga

1
Nej
92% / 227 svar
2
Ja
7% / 18 svar

Har du rullstol eller transportrullstol?

246 av 246 människor besvarade denna fråga

1
Nej
85% / 211 svar
2
Ja
14% / 35 svar

Har du rollator?

246 av 246 människor besvarade denna fråga

1
Nej
93% / 231 svar
2
Ja
6% / 15 svar